jabatanpertahananawamjpa2

Pertahanan Awam Unit Kampung Chenor berfungsi untuk memastikan keselamatan penduduk setempat dan harta benda sekiranya berlaku sebarang bencana.  Pejabat Pertahanan Awam ini terletak di Chenor Lama atau dipanggil Tebing.