Tarikh    : 19 Nov 2017 (Ahad)

Masa     : 9.00 am – 12.00 pm & 2.00 pm-4.30 pm

Tempat  : PI1M Kg Berkat

Peserta  : Usahawan Empower ECER Maran