Tarikh    : 8 Nov 2017

Masa     : 9.00 am – 1.00 pm

Tempat  : SMK Cedung Jaya Maran

Peserta  : Pelajar PT3

Anjuran  : EMPOWER ECER MARAN & PI1M MARAN A